Konsulent

MLN Energi udfører konsulentopgaver når du skal have optimeret

Har I en opgave, som enten ikke kan sorteres indenfor en bestemt kategori eller mangler I blot mandskabstimer, så tilbyder MLN Energi at assistere på konsulentbasis. Ydelser kan tilbydes til projekter / opgaver med en varighed fra få timer til længerevarende projekter løbende over en længere periode. Opgaven kan eventuelt løses fra jeres kontor.

Til inspiration er nedenfor overskrifter for række udvalgte gennemførte projekter:
– Undersøgelse af potentiale- / teknologiundersøgelse for anvendelse af IoT til driftsmålstyring.
– Opgørelse og visualisering af energiforbrug.
– Projektstyring: Nudging som redskab for reduktion af standby-energiforbrug.
– Optegning af principsnit.
– Kategorisering og opgørelse af projekter efter energiscreening.

Kontakt mig for at hører mere