Priser

MLN Energi giver gerne et tilbud på din opgave. Enten som fastpristilbud, som timeramme (et omkostningsloft) eller afregning efter medgået tid.

Timepris efter medgået tid:
– 750kr. ekskl. moms (938kr. inkl. moms).

Energiberegning af et nybygget parcelhus ligger typisk fra

– 3.000kr. ekskl. moms (3.750kr. inkl. moms)

Energiberegning af et nybygget fritidshus ligger typisk fra

– 2.250kr. ekskl. moms (2.813kr. inkl. moms)

Energiberegning af til- og ombygning/renovering ligger typisk fra

– 2.250kr. ekskl. moms (2.813kr. inkl. moms).

Kontakt mig for at hører mere