Energiberegning ved renovering

Hvorfor skal jeg have energiberegning når jeg renoverer?

For de fleste tilbygnings-, ombygnings- og renoveringsprojekter som omhandler klimaskærmen af en bygning stilles principielt et krav til energiforbedring, hvis det er rentabelt.
Dokumentationskravet spænder fra en simpel beregning eller vurdering af de enkelte konstruktioner til mere omfattende varmetabsrammeberegninger og til egentlige komplette energirammeberegninger for de mere komplekse og omfattende projekter.


Om projektet indebærer en udskiftning af varmeanlæg eller renovering af tag er det rationelt at anskue projektet holistisk – det ene tiltag kan åbne muligheder for det andet.

En energiberegning fra MLN Energi udarbejdes efter den simplest mulige dokumentationsmetode for kravene i bygningsreglementet, men udarbejdes med en holistisk tilgang, hvor der i videst muligt omfang søges rationelle løsninger, som efterlever kundens ønsker og ikke kun af hensyn til
lovgivningen.
En energiberegning fra MLN Energi understøttes altid af en rapport. I rapporten fremgår konklusion for hvorvidt projektet overholder bygningsreglementets krav samt giver et overblik over de forudsætninger, der er lagt til grund for energiberegningen (via tegninger, tekst og tabeller).
MLN Energi udfører energiberegninger til alle slags renoveringsprojekter af bolig- og fritidshusbyggeri – om ønsket blot er den simplest mulige  dokumentation eller til en total gennemgang af bygningen.

Kontakt mig for at hører mere